Algemene voorwaarden

Wij hanteren de RECRON-Voorwaarden. Hierin leest u alles over de rechten en plichten tussen ondernemer en gasten. Deze duidelijke afspraken/spelregels zijn tot stand gekomen in overleg tussen RECRON, Consumentenbond en de ANWB.

Voorwaarden Toeristische plaatsen (pdf)

Voorwaarden Seizoenplaatsen (pdf)

i